مدیران خودروعصر اعتبار

کاهش ۵۰.۶ درصدی صدور پروانه های ساختمانی در تهران

عصر ساختمان- صدور پروانه احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ١٤۰١ نسبت به فصل قبل تقریبا نصف شده است.

کاهش ۵۰.۶ درصدی صدور پروانه های ساختمانی در تهران
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اقتصادآنلاین، براساس گزارش مرکز آمار در بهار سال ١٤۰١، تعداد ٥٩٥٤ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٤٨,٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٦.١ درصد کاهش داشته است.‌

  متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٨.١ واحد بوده است.

  تعداد ٧٣٦ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در بهار ١٤۰١ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٥۰,٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٧.٢ درصد کاهش داشته است.

  مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در بهار ١٤۰١ بالغ ‌بر ١١٢٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٤٩,٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٥.٩ درصد کاهش داشته است.

  در بهار سال ١٤۰١، تعداد ٩۰٢٩۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢١,٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٢.٧ درصد کاهش داشته است.‌

  متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٣.١ واحد بوده است‌.

  تعداد ٢٩٤٣٧ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در بهار ١٤۰١ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٢۰,٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٥.٣ درصد کاهش داشته است.

  مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در بهار ١٤۰١ حدود ١٧١۰٥ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٢۰,٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٦.٧ درصد کاهش داشته است.

  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٨١ مترمربع بوده است.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی