• چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا، معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
 • چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی
چائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا، معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینیچائوین پارک پلازا معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی

چائوین پارک پلازا، معماری با الهام از نقاشی قدیمی چینی

عصر ساختمان - معماران MAD، به رهبری مای یانسانگ، مجتمع آپارتمانی آرمانی چائوین پارک پلازا، را با الهام از نقاشی سبک شانشویی به اتمام رسانده است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، در قسمت جنوبی چائوین پارک پکن - که بزرگترین پارک باقی مانده در منطقه تجاری پکن است - مجتمع 220،000 متر مربعی شامل 10 ساختمان به عنوان یک نقاشی شانشویی کلاسیک چینی در مقیاس شهری گسترش یافته است. چائوین پارک پلازا  موقعیت مشابه پارک مرکزی در منهتن نیویورک را دارد، اما بر خلاف ساختمان های مدرن قوطی مانند که بین پارک و شهر جدایی ایجاد می کنند، این ساختمان در صدد گسترش طبیعت است. این فرمت از پارک با هدف تلفیق طبیعت و منظره مصنوعی شهر است، ایجاد  مناظر چشم نواز از دوردست، یک رویکرد کلاسیک به معماری باغ چینی است، در این پروژه طبیعت و معماری به یکدیگر متصل می کند.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany