• سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • سالن اپرا هاربین
 • تلفیق انسان و طبیعت در خانه اپرای هاربین
سالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینسالن اپرا هاربینتلفیق انسان و طبیعت در خانه اپرای هاربین

تلفیق انسان و طبیعت در خانه اپرای هاربین

عصر ساختمان - فرم این ساختمان در هماهنگی با عناصر طبیعی مکان طراحی شده است و بنظر می رسد سازه سیال و منحنی سالن ، توسط باد و آب مانند تندیسی تراشیده شده و در پنل های آلومینیومی سفید احاطه شده است و نمایی آرام و لطیف و درعین حال مستحکم را نمایان می سازد.

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان»، سالن اپرا در میان چشم انداز تالاب هاربین در چین واقع شده است، فرم این ساختمان در هماهنگی با عناصر طبیعی مکان طراحی شده است. در نگاه اول بنظر می رسد سازه سیال و منحنی سالن توسط باد و آب همچون تندیسی تراشیده شده و در پنل های آلومینیومی سفید نرم احاطه شده است و نمایی شاعرانه و درعین حال مستحکم را پیش چشم می گستراند. یک توده معماری مواج، میزبان سالنهای تئاتر کوچک و بزرگی است که یک میدان عمومی بزرگ را دربرمی گیرد و حدود 79 هزار متر مربع زیربنای آن می باشد.
ما یانسونگ مؤسس MAD می گوید: "در طراحی سالن اپرای هاربین آنرا به عنوان مرکز فرهنگی آینده درنظر گفتیم، بدین معنا که دارای صحنه اجرای گسترده و نیز فضای عمومی جاداری باشد که ترکیب انسان، هنر و هویت شهری را در کنار هم گرد بیاورد، درعین حال به لحاظ سینرژیک نیز با طبیعت اطراف ترکیب شود."

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany