• سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
 • سنگاپور بهشت معماران
سنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معمارانسنگاپور بهشت معماران

سنگاپور بهشت معماران

عصر ساختمان - سنگاپور یک زمین بازی باورنکردنی برای معماران است و در دهه گذشته پروژه های بزرگ و کاربردی زیادری در استاندارد های جهانی در این کشور اجرا شده است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، معماری سنگاپور با موفقیت به سبک خاص خود در آب و هوای گرم گرمسیری با پوشش گیاهی سرسبز تبدیل شده است و محیط زیست در این سبک معماری در هسته ارزش های قرار دارد. امروز سنگاپور به عنوان یکی از سبزترین شهرهای جهان شناخته می شود و به عنوان پیشگام در انرژی های تجدید پذیر، با ساختمان های که از سیستم های خنک کننده طبیعی، سطوح بازتابنده، فضاهای هوای آزاد، باغ های عمودی و محوطه های هوشمند با دسترسی آسان به پارک ها، آب، حمل و نقل عمومی و امکانات فعالیت های در فضای باز شناخته می شود.
رافائل اولیویرا عکاس فرانسوی عکس های زیبایی از هنر معماریی در سنگاپور ثبت کرده است.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany