مدیران خودروعصر اعتبار

توسط وزارت کشور برای رفع فقر سکونتی ارائه شد؛

آیین‌نامه اجرایی تامین نیاز اقشار آسیب‌پذیر به مسکن

عصر ساختمان- وزارت کشور آیین‌نامه اجرایی را برای تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه کرده است.

آیین‌نامه اجرایی تامین نیاز اقشار آسیب‌پذیر به مسکن
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایبنا، وزارت کشور طی پیشنهادی، آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه کشور برای تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارایه کرده است.

    وزارت کشور در اجرای سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن، ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، همچنین ماده (1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) و تصویب نامه طرح مسکن اجتماعی (مورخ 1395/12/2 هیات وزیران) و به منظور ایجاد شرایط مناسب، بسترسازی و تسهیل فرآیند برخورداری همه خانوارهای شهری از واحدهای مسکونی در حد استطاعت، آیین‌نامه اجرایی تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی را جهت بررسی و تصویب، به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارایه کرده است.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی