مدیران خودروعصر اعتبار

به پیشنهاد وزارت کشور انجام گرفت؛

بررسی آئین‌نامه اجرایی تامین نیاز اقشار آسیب‌پذیر به مسکن در دولت

عصر ساختمان- وزارت کشور پیشنهاد بررسی تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروه های هدف سازمان های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی را به کمیسیون امور زیربنایی هیئت دولت ارئه کرد.

بررسی آئین‌نامه اجرایی تامین نیاز اقشار آسیب‌پذیر به مسکن در دولت
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایلنا، وزارت کشور طی پیشنهادی، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه کشور برای تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروه های هدف سازمان های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه کرده است.

    وزارت کشور در اجرای سیاست های کلی نظام در امور مسکن، ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، همچنین ماده (1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387)، و تصویب نامه طرح مسکن اجتماعی (مورخ 1395/12/2 هیئت وزیران) و به منظور ایجاد شرایط مناسب، بسترسازی و تسهیل فرآیند برخورداری همه خانوارهای شهری از واحدهای مسکونی در حد استطاعت، آیین نامه اجرایی تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروه های هدف سازمان های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی را جهت بررسی و تصویب، به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه کرده است.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی