مدیران خودروعصر اعتبار

متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی؛

آسانسور ۸۲ درصد و آبگرمکن دیواری ۷۱ درصد گران شد

عصر ساختمان- مرکز آمار ایران متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی منتخب شهر تهران در بهار ۹۹ را منتشر کرد.

آسانسور ۸۲ درصد و آبگرمکن دیواری ۷۱ درصد گران شد
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۷:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال در همه اقلام به جز قوطی زیر کلید و پریز، با افزایش مواجه بود.

  در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر عدد قوطی زیر کلید به ٩٦٥٨ ریال رسید که با ٢ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل تنها قلم کاهشی در بین تمامی اقلام بوده است.

  تغییرات نسبت به فصل قبل (زمستان 98)

  در فصل بهار سال ١٣٩٩ متوسط قیمت هر متر سیم برق ١×١ میلیمتر به ١٨٥٧٩ ریال رسید که با ٥٩.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است.

  در همین فصل، متوسط قیمت هر عدد سرپیچ معمولی به ٣٩٦٣٢ ریال بوده است که با ٤۰.٨ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

  متوسط قیمت یک دستگاه آسانسور نیز به ١٣٦٤٩٧٣٧٨٩ ریال رسید که با ٣٩.٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

  در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر کیسه ٥۰ کیلویی سیمان پرتلند پاکتی به ١٤٦٣٥۰ ریال رسید که با 1.7 درصد کمترین افزایش، نسبت به فصل قبل را داشته است.

  در همین فصل متوسط قیمت هر کیلوگرم صفحه ستون ١۰١٦٥۰ ریال بوده است که با ٤ درصد افزایش در رتبه بعدی کمترین افزایش متوسط قیمت قرار گرفته است.

  متوسط قیمت هر رول ده متری ایزوگام نیز برابر١٨٣٤۰۰۰ ریال بوده است که با 4.9 درصد افزایش، رتبه سوم کمترین درصد افزایش را داشته است.

  در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر عدد قوطی زیر کلید به ٩٦٥٨ ریال رسید که با٢ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل تنها قلم کاهشی در بین تمامی اقلام بوده است.

  تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 98)

  در فصل بهار سال ١٣٩٩ متوسط قیمت یک دستگاه آسانسور به ١٣٦٤٩٧٣٧٨٩ ریال رسید که با 81.8 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است.

  در همین فصل متوسط قیمت هر دستگاه آبگرمکن دیواری ١٢١٧٣٦٨٤ ریال بوده است که با ٧١ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

  متوسط قیمت هر کیلوگرم صفحه ستون نیز به ١۰١٦٥۰ ریال رسید که با ٦٣.٢ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رتبه سوم بیشترین افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

  در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر متر سیم برق 1.5×١ میلیمتر به ١٦١٦٣ ریال رسید که با ٤٥.٧ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین کاهش قیمت را داشته است.

  در همین فصل متوسط قیمت دستمزد ماهیانه هر ٨ ساعت کار در ٢٦ روز کاری مهندس عمران به ٥٩٨٧١٢٥۰ ریال رسید که با ٤٤.٧ درصد کاهش در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

  متوسط قیمت هر متر سیم برق ١×١ میلیمتر نیز برابر ١٨٥٧٩ ریال بوده است که با 21.6 درصد کاهش، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی