مدیران خودروعصر اعتبار

کاهش ۱۰ درصدی صدور پروانه احداث ساختمان

عصر ساختمان- تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در زمستان ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

کاهش ۱۰ درصدی صدور پروانه احداث ساختمان
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۰:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مهر، بررسی نتایج طرح "گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد که پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران ٧, ٥ درصد و در کل کشور ١۰.۰ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن کاهش یافته است. جزئیات صدور پروانه در شهر تهران و کل نقاط شهری کشور به شرح ذیل است:

  شهر تهران

  در زمستان سال ١٣٩٨، تعداد ١٧٥٢٩ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 8.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٧.٥ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٣ واحد بوده است.

  4.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١۰.٢ درصد کاهش داشته است.

  مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان ١٣٩٨ بالغ بر ٣١۰٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 0.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٢.٥ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٢٩٤ مترمربع بوده است.

  کل نقاط شهری کشور

  در زمستان سال ١٣٩٨، تعداد ١۰٣١٦٦ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 21.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١۰.۰ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.٦ واحد بوده است‌.

  در زمستان ١٣٩٨ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود 23.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٤.٧ درصد کاهش داشته است.

  نسبت به فصل گذشته 24.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١۰.۰ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٤٩١ مترمربع بوده است.

  نتایج تفصیلی در این زمینه بزودی در وبگاه مرکز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی