مدیران خودروعصر اعتبار

بیانیه جدید مجمع جهانی شهرها صادر شد

عصر ساختمان- بیانیه مجمع جهانی شهرها با محور «شهرهای برخوردار از فرصت ها: ارتباط فرهنگ و نوآوری» برای دو سال آینده منتشر شد.

بیانیه جدید مجمع جهانی شهرها صادر شد
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از مهر، محمدحسین بوچانی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در ارتباط با بیانیه مجمع جهانی شهرها، گفت: به منظور حمایت از اجرای دستورکار جدید شهری و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در یک دهه آتی، بیانیه این مجمع با محور «شهرهای برخوردار از فرصت‌ها: ارتباط فرهنگ و نوآوری‌» مشتمل بر اقدام و تعهدات داوطلبانه برای 2 سال آتی صادر شده است.

    وی‬ با اشاره به اهمیت و لزوم توجه مدیریت شهری به محورهای بیانیه، اهم موارد را به شرح ذیل برشمرد: هدایت شهرها در مسیر توسعه پایدار از طریق برنامه ریزی و اتخاذ فرآیندهای انعطاف‏پذیری، تاکید بر مقوله فرهنگ به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از راه‌حل چالش‌های شهری، توجه به میراث شهری در ابعاد فرهنگی و طبیعی به عنوان یک دارایی، توجه به شهر به عنوان مرکز خلاقیت و نوآوری، برنامه ریزی در راستای نقش دولت‌های ملی در تقویت جایگاه نوآوری و میراث فرهنگی و همکاری منظم دولت‌ها با جامعه مدنی.

    به گفته بوچانی، نقش مدیریت محلی در تحقق حقوق شهروندی، ترویج برابری و دسترسی برابر همه به فرصت‌های شهری، تاکید بر اهمیت تنوع و میراث فرهنگی در همة اشکال آن، توجه به توانمندسازی برای ایفای نقش فعال و مشارکت اثرگذار برای تاب آوری شهری، ایجاد راه‌های خلاقانه، مؤثر و برابر، جهت مشارکت در تصمیم‌گیری مبتکرانه و فراگیر زنان و دختران به عنوان عاملان اصلی تغییرات تحول‌گرایانه در شهرها، دستیابی به اصول یکپارچه در خصوص اجرای دستورکار جدید شهری توسط تمامی دولت‌ها و ذینفعان، توجه به اهمیت داده‌ها و دانش به عنوان نقطة شروع بنیادی برای درک شکاف‌ها و نیازها، ترغیب ذینفعان در جهت تقویت سرمایه‌گذاری، اتخاذ راه‏حل‌های پایدار و فراگیر برای بزرگترین چالش‌های جهان، پیگیری سازوکار نظارتی و گزارش‌دهی در سطح جهانی و اتخاذ راه‌حل‌های هوشمندانه‌تر، دفاع از دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی و برنامه ریزی برای افزایش آگاهی ذی نفعان از جمله: جوانان‌، بخش خصوصی‌، مراکز علمی در خصوص حفاظت از شهرها به عنوان میراث آینده از دیگر محورهاست.

    پورسعیدخلیلی