مدیران خودروعصر اعتبار

نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران (۲۳)

سبا دیزل البرز در نمایشگاه ساختمان تهران

عصر ساختمان- شفیعی مدیرعامل سبا دیزل البرز گفت: دیزل ژنراتور های صنعتی را در ایران تولید میکنیم.

سبا دیزل البرز در نمایشگاه ساختمان تهران
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۵:۰۰

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی