مدیران خودروعصر اعتبار

رشد ۸.۳ درصدی اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۶

عصر ساختمان- شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۸.۳ رسـید که نسبت به سال قبل معادل ۸.۳ درصد افزایش یافت.

رشد ۸.۳ درصدی اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۶
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۳:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایبِنا، این در حالی است که در سال 1395 این افزایش برابر 8.9 درصد بود. در سه ماهه‌های مختلف سال 1396 بیشترین میزان افزایش شاخص بهای اجاره مسکن نسبت به سه‌ماهـه مشابه سال قبـل، مربـوط بـه سه‌ ماهه چهارم معادل 9.3 درصد و کمترین میزان در سه‌ ماهه دوم معادل 7.4 درصد بوده است.

  شهرهای بزرگ

  شاخص بهای اجاره مسکن در گروه شهرهای بزرگ در سال 1396 به عدد 108.2 رسید که نسبت به سال قبل معادل 8.2 درصد افزایش یافت. این شاخص در سـال 1395 برابر 9.9 درصد افزایش یافته بود. بیشترین میزان افزایش شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ در سه‌ماهه‌های مختلف سال 1396 نسبت به سه‌ ماهه مشابه سال قبل، مربوط به سه‌ ماهه چهارم معادل 9.4 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به سه‌ ماهه دوم معادل 7.3 درصد بوده است.

  شهرهای متوسط

  شاخص بهای اجاره مسکن در گروه شهرهای متوسط در سال 1396 بـه عـدد 108.8 رسید که نسبت به سال قبل 8.8 درصد افزایش نشان می‌دهد که کمتر از افـزایش سـال 1395 (معادل 9.4 درصد) بوده است. بیشترین میزان افزایش شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای متوسط در سه‌ماهه‌های مختلف سال 96 نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل، مربوط به سه‌ماهه چهـارم، معـادل 9.3 درصد و کمترین افزایش مربوط به سه‌ ماهه دوم، معادل 8.2 درصد بوده است.

  شهرهای کوچک

  متوسط شاخص بهای اجاره مسکن در گروه شهرهای کوچک در سال 1396 به عدد 109.5 رسید که نسبت به سال قبل 9.5 درصد افزایش یافت که کمتر از افزایش سال 1395 معادل 10.3 درصد بوده است. بیشترین میزان افزایش شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای کوچک در سه‌ ماهه‌های مختلف سال مورد گزارش نسبت به سه‌ ماهه مشابه سال قبل، مربوط به سه‌ماهـه چهارم، معادل 10.6 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به سه‌ ماهه دوم معادل 8.3 درصد بوده است.

  استان‌های مختلف کشور

  در سال 1396 شاخص بهای اجاره مسکن در تمام استان‌های کشور نسبت به سال قبل با افزایش همراه بود، به طوریکه بیشترین میزان افزایش مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 14.5 درصد است. همچنین استان‌های مرکزی با 11.6 درصد و مازندران با 11.5 درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. کمترین میزان افزایش شاخص بهای اجاره مسکن مربوط به استان کرمانشاه معادل 4.5  درصد است. همچنین استان‌های هرمزگان با 6 درصد و البرز با 6.2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

  ضمنا شاخص مذکور در استان تهران بـه عـدد 108.9 رسید که نسبت به سال قبل 8.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.  در سال 1396 در میان استان‌های مختلف کشور، بالاترین عـدد سـالانه شاخص بهای مسکن اجاری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد برایر 114.5 و پایین‌ترین عدد شاخص مربوط به استان کرمانشاه برابر 104.5 بوده است.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی