مدیران خودروعصر اعتبار

پیش‌بینی رشد دلار و کاهش قیمت مسکن در سال ۹۵

عصر ساختمان:یک استاد دانشگاه با بررسی رابطه میان قیمت مسکن و درآمد نفتی کشور گفت: اقتصاد ایران اکنون تاوان افزایش قیمت نفت در دوران قبلی را می‌دهد و همچنان قیمت مسکن نزولی و دلار افزایشی خواهد بود.

پیش‌بینی رشد دلار و کاهش قیمت مسکن در سال ۹۵
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۶:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از تسنیم، محمد حسین ادیب معتقد است، با کاهش 67 درصدی ارزش انرژی تولیدی، دلار روند افزایشی خواهد داشت.  در آینده تورم ارزی بیشتر از تورم ریالی خواهد بود . کاهش های قبل از سال نو نرخ ارز با واقعیت های میان مدت انطباق نداشت،  بازار در مورد نرخ ارز دچار ارزان نمایی شد .
  وی بر این باور است که ایران اقتصادی انرژی محور دارد. با افزایش قیمت نفت و گاز در ایران رونق می شود و با سقوط قیمت نفت و گاز، رکود می شود. کاهش ارزش انرژی تولیدی به میزان 67 درصد ، نباید به افزایش ارزش سهام در بورس می انجامید. افزایش ارزش سهام در بورس حبابی است .
  ادیب معتقد است، با تحریم حجم انرژی تولیدی در ایران اعم از نفت و گاز و اعم از مصرف داخلی و صادرات، فقط 7 درصد کاهش یافته اما به سبب سقوط قیمت نفت و گاز ، ارزش انرژی تولیدی 67 درصد کاهش داشته است . به عبارت دیگر ، عامل محدود کننده فعلی بیشتر از آنچه که تحریم باشد سقوط قیمت انرژی است، کاهش قیمت نفت از 105 دلار در سال 1390 به 35 دلار در وضعیت فعلی عامل رکود فعلی است .
  وی بر این باور است که هر زمان وصولی درآمد نفت سه سال متوالی افزایش داشته است، قیمت مسکن در سال چهارم به شدت افزایش داشته است، در سالی که ارزش انرژی تولیدی 67 درصد کاهش داشته قیمت مسکن نزولی خواهد بود.

  • اقتصاد ایران اکنون تاوان افزایش قیمت نفت در دوران قبلی را می دهد
  تسنیم: ارزش انرژی تولیدی در کشور اعم از نفت و گاز و اعم از مصرف داخلی و صادرات اکنون در فضای پسا تحریم نسبت به قبل چه تغییری کرده است ؟
  ادیب: جدول شماره یک ارزش انرژی تولیدی در ایران اعم از نفت و گاز را به قیمت های ثابت سال 1352 ( تورم زدایی شده ) نشان می دهد.  نظر به اینکه جدول شماره یک، تورم زدایی شده است، اعداد با هم قابل مقایسه اند. وقتی اعداد تورم زدایی شده نباشند با هم قابل مقایسه نیستند( به استثنای سال 95 اطلاعات مربوط به قیمت نفت با شرایط ثابت سال 1352 ازدبیرخانه  اوپک و اطلاعات مربوط به تولید انرژی از تراز انرژی کشور استخراج شده است اما اطلاعات سال 95 بر اساس آخرین امار دبیر خانه اوپک در مورد تولید نفت ایران  و شرکت ملی گاز در مورد تولید گاز در سال 94تنظیم شده است)
  جدول شماره یک نشان می دهد که در دو مقطع به سبب افزایش قیمت نفت و گاز در بازار جهانی، ارزش انرژی تولیدی به شدت افزایش یافته و سقوط شدید بعدی آموزگاری می دهد که نباید وقتی قیمت نفت به شدت افزایش یافت، درآمد آن را به اقتصاد تزریق کرد زیرا در دوران سقوط قیمت نفت که در دنبال افزایش قیمت می آید. انطباق اقتصاد با نفت ارزان پیامدهای سنگینی دارد اقتصاد ایران اکنون تاوان افزایش قیمت نفت در دوران قبلی را می دهد.

  ارزش انرژی تولیدی در سال 1395 را که هنوز به صورت جدی وارد آن نشده ایم را چگونه محاسبه کردید ؟
  ادیب: الف- تولید گاز در سال 1394 حدود 214 میلیارد متر مکعب ، 170 متر مکعب گاز معادل ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام بر این اساس 214 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی در سال 1394 معادل 3.356 میلیون بشکه نفت خام ارزش حرارتی دارد
  ب- تولید نفت خام با حدود 400هزار بشکه افزایش  به 3.2 میلیون بشکه
  ج- جمع تولید انرژی اعم از نفت و گاز  بر اساس ارزش حرارتی نفت خام 6.556 میلیون بشکه ،جدول شماره  سه جمع تولید انرژی اعم از نفت و گاز از سال 1352 تا کنون را به قیمت های ثابت سال 1352 نشان می دهد. ستون سوم جدول شماره سه قیمت نفت تورم زدایی شده نسبت به سال 1352 است، سال 1352 زمانی است که قیمت نفت هنوز افزایش نیافته بود در سال 1353 ناگهان قیمت نفت 3 برابر شد و الگوی مصرف ایرانی به تبع افزایش قیمت نفت به شدت تغییر کرد . یک بشکه نفت خام به ارزش 35 دلار در سال جاری معادل 6.5 دلار سال 1352 در بازار جهانی قدرت خرید دارد . به زبان ساده تر 35 دلار فعلی معادل 6.5 دلار سال 1352 در بازار جهانی قدرت خرید دارد .

  • ارزش انرژی تولیدی در ایران اعم از نفت و گاز 67 درصد در سال جاری نسبت به سال 1390 کاهش یافته است
  اکنون در فضای پسا تحریم وضعیت عمومی اقتصاد نسبت به قبل از تحریم را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ادیب: جدول شماره سه نشان می دهد ارزش انرژی نفت و گاز تولیدی در ایران در سال 1390 به قیمت های ثابت سال 1352 حدود 47 میلیارد دلار و اکنون حدود 16 میلیارد دلار است. به عبارت دیگر ارزش انرژی تولیدی در ایران اعم از نفت و گاز 67 درصد در سال جاری نسبت به سال 1390 کاهش یافته است.

  ایران چگونه بر تحریم غلبه کرد ؟
  ادیب: با تحریم حجم انرژی تولیدی در ایران اعم از نفت و گاز و اعم از مصرف داخلی و صادرات فقط 7 درصد کاهش یافته اما به سبب سقوط قیمت نفت و گاز ، ارزش انرژی تولیدی 67 درصد کاهش داشته است به عبارت دیگر عامل محدود کننده فعلی بیشتر از آنچه که تحریم باشد سقوط قیمت انرژی است کاهش قیمت نفت از 105 دلار در سال 1390 به 35 دلار در وضعیت فعلی عامل رکود فعلی است
  جدول شماره دو نشان می دهد نسبت به سال 1390 ( قبل از تحریم )تولید انرژی در کشور فقط 7 درصد کاهش داشته است، به عبارت دیگر، تحریم تنها در حد 7 درصد در  ایجاد مشکلات فعلی موثر بوده است  البته افزایش 400 هزار بشکه ای صادرات نفت بعد از تحریم به گزارش دبیرخانه اوپک و افزایش شگفت انگیز 27 درصدی تولید گاز به میزان 760 هزار بشکه در روز معادل ارزش حرارتی نفت در چهار سال اخیر، در این روند موثر بوده است، افزایش تولید گاز معادل ارزش حرارتی 760 هزار بشکه نفت خام در روز، در شکستن تحریم صادرات نفت ، گره گشا بوده است افزایش تولید گاز به میزان زیادی اثر کاهش تولید نفت را خنثی کرده است.

  • افزایش ارزش سهام در بورس حبابی است
  • اقتصاد ایران انرژی محور است
  آینده بورس را چگونه پیش بینی می کنید ؟
  ادیب: ایران اقتصادی انرژی محور دارد. با افزایش قیمت نفت و گاز در ایران رونق می شود و با سقوط قیمت نفت و گاز، رکود می شود. کاهش ارزش انرژی تولیدی به میزان 67 درصد ، نباید به افزایش ارزش سهام در بورس می انجامید. افزایش ارزش سهام در بورس حبابی است .

  * با کاهش 67 درصدی ارزش انرژی تولیدی، دلار روند افزایش خواهد داشت
  * در آینده تورم ارزی بیشتر از تورم ریالی خواهد بود
  تسنیم: نرخ  دلار را چگونه پیش بینی می کنید ؟
  ادیب: با کاهش 67 درصدی ارزش انرژی تولیدی، دلار روند افزایش خواهد داشت.  در آینده تورم ارزی بیشتر از تورم ریالی خواهد بود . کاهش های قبل از سال نو نرخ ارز با واقعیت های میان مدت انطباق نداشت،  بازار در مورد نرخ ارز دچار ارزان نمایی شد .

  • قیمت مسکن روند نزولی خواهد داشت
  قیمت مسکن را چگونه پیش بینی می کنید ؟
  نمودار شماره چهار نشان می دهد هر زمان وصولی درآمد نفت سه سال متوالی افزایش داشته است، قیمت مسکن در سال چهارم به شدت افزایش داشته است، در سالی که ارزش انرژی تولیدی 67 درصد کاهش داشته قیمت مسکن نزولی خواهد بود.

  جدول شماره یک : عرضه کل انرژی اولیه
  ارزش انرژی تولیدی به قیمت های ثابت سال 1973 از 47 میلیارد دلار در سال 1390 به 15.7میلیارد دلار در شرایط فعلی کاهش یافته است کاهش ارزش انرژی تولیدی در سال 1394 نسبت به سال 1390 حدود 67 درصد.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی