مدیران خودروعصر اعتبار

در اسفند ماه سال ۹۶؛

تعداد معاملات مسکن رشد کرد

عصر ساختمان- در اسفندماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش اندک ۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

تعداد معاملات مسکن رشد کرد
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از میزان، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه سال 1396 که برگرفته از آمار‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش در اسفندماه سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12.3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش اندک 0.5 درصدی را نشان می‌دهد.

  در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 57.6 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. خاطر نشان مینماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران است.

  حجم معاملات مسکن

  بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اسفندماه سال 1396 حاکی از آن است که از مجموع 12307 واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا 5 سال ساخت با سهم 46.5 واحد درصد بیشترین سه را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با اسفندماه سال قبل 4.6 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

  توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفندماه سال 1396 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 4 هر کدام با سهم یکسان 9.9 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 73.9 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5،2،4،1،10،8،14،7،3 و 6) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26.1 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

  تحولات قیمت مسکن

  در اسفندماه سال 1396، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 6/57 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.6 و 26.1  درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5 (معادل 40.9 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 18 (معادل 11.1 درصد) تعلق دارد.

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 123.7 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 24.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 25.9 و 11.1 درصد افزایش نشان می‌دهند.

  تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال 1396

  در سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 181.2 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با سال پیش از آن، 11.8 درصد افزایش نشان میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 0.49 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اسفند ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحد‌های مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 8.1 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 25 تا 30 و 35 تا 40 میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 7.9 و 7.8 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 54.5 درصد واحد‌های مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (57.6 میلیون ریال) معامله شده اند.

  توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اسفند ماه سال 1396 نشان میدهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحد‌های مسکونی با زیربنای "60 تا 70 "متر مربع معادل 14.0 درصد اختصاص داشته است. واحد‌های دارای زیربنای"50 تا 60 "و "70 تا 80 "متر مربع به 5 ترتیب با سهم‌های 12.9 و 12.0 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحد‌های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 48.8 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

  در اسفند ماه سال 1396، توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحد‌های مسکونی با ارزش 1000 تا 2000 میلیون ریال با اختصاص سهم 18.2 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحد‌های دارای ارزش 2000 تا 3000 و 3000 تا 4000 میلیون ریال نیز هر کدام با اختصاص سهم 15.8 و 11.4 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 47.7 درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از 4000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

  تحولات اجاره بهای مسکن

  در اسفندماه سال 1396 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 و 9.4 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قرارداد‌های اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می‌نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1395) معادل 33.1 درصد است.

  جمع بندی در اسفندماه سال 1396 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 6/57 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.26 درصد افزایش نشان میدهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 12.3 هزار فقره بود که نسبت به اسفندماه سال 1395 رشد اندک 0.5 درصدی دارد. بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال 1396 از روند رو به رشدی برخوردار بود؛ به طوری که تعداد معاملات انجام شده در این سال نسبت به سال قبل با 11.8 درصد افزایش همراه بود. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی نیز در سال مزبور افزایش 11.5 درصدی را تجربه نمود. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اسفندماه سال 1396 موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره می‌باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 و 9.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   پربازدیدترین های هفته
    رویداد ها در یک نگاه
    • ۰
    • ۰
    • هفته نامه
    • ۰
    • هفته نامه
    • هفته نامه
    • هفته نامه
    • هفته نامه
    • هفته نامه عصر ساختمان
    آخرین بروزرسانی ۲۱ روز پیش
    آرشیو