عصر اعتبار

مروری بر بازار مسکن پایتخت در سال۹۶؛

رشد ۱۰درصدی متوسط قیمت آپارتمان

عصر ساختمان- بررسی آمار معاملات خرید و فروش در شهر تهران نشان از آن دارد که بالاترین میزان معاملات در دی ماه سال جاری انجام شده و پس از آن بالاترین رقم مربوط به بهمن بوده است.

رشد ۱۰درصدی متوسط قیمت آپارتمان
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۷:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از اقتصاد آنلاین، بررسی روند معاملات انجام شده در بازار مسکن تهران در سال 96، حاکی از آن است که رکود از این بازار رخت بسته و بازار  وارد فاز جدیدی شده است.

  رخوت بهاری بازار مسکن در فروردین ماه

  در فروردین ماه سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 5.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، کاهش 8.5 درصدی داشته است.

  متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 43.7 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 3.6 درصدی داشته است.

  جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در فروردین 96 است:

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده در ماه فروردین، معادل 81.2 میلیون ریال به منطقه 3 و کم‌‌ترین آن با 19.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.3 درصد افزایش و 3.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

  رشد 200 درصدی تعداد معاملات در اردیبهشت ماه

  در اردیبهشت ماه سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 16.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 6.4 درصدی داشته است.

  همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 45.3 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 5.7 درصدی داشته است.

  جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در اردیبهشت 96 است:

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده در اردیبهشت، معادل 97.6 میلیون ریال به منطقه 1 و کم‌ترین آن با 22.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.1 و 3.8 درصد افزایش داشته است.

  جزییات معاملات خرداد ماه

  در خرداد سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، کاهش 0.8 درصدی داشته است.

  متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 45.6 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.4 درصد افزایش پیدا کرده است.

  جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در خرداد 96 است:

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در خرداد ماه، معادل 98.9 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 22.9 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام ذکر شده نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.0 و 8.0 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  رشد 6.2 درصدی متوسط قیمت در تیرماه

  در تیر ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 14.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، کاهش 2.5 درصدی داشته است.

  متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 46.2 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 6.2 درصد افزایش یافته است.

  جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در تیر ماه 96 است:

   

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در تیر ماه، معادل 97.4 میلیون ریال ببه منطقه یک و کم‌ترین آن با 22.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.3 درصد کاهش و 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  منطقه 18 ارزان ترین منطقه پایتخت در مردادماه

  در مرداد ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 18.0 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 6.1 درصدی داشته است.

  متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 46.7 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 6.2 درصد افزایش یافته است.

  جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در مرداد ماه 96 است:

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در تیر ماه، معادل 99.0 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 22.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.1 و 5.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

   

  رشد 9.7 درصدی متوسط قیمت در شهریورماه

  در شهریور ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 9.2 درصدی داشته است.

  متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 47.6 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 9.7 درصد رشد داشته است.

  جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در شهریور ماه 96 است:

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در شهریور ماه، معادل 100.4 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 22.8 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.3 و 7.8 درصد افزایش نشان می‌دهد

  جزییات معاملات مهرماه

  در مهر ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 13.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 34.4 درصدی داشته است.

  متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 47.9 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 8.7 درصد افزایش داشته است.

  جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در مهر ماه 96 است:

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در مهر ماه، معادل 102.6 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 22.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.4 و 12.6 درصد افزایش یافته است.

  رشد 10 درصدی قیمت نسبت به آبان 95

  در آبان ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 14.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 18.5 درصدی داشته است.

  متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 48.9 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 18.5 درصد افزایش داشته است.

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در آبان ماه، معادل 102.7 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 23.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5.5 و 10.8 درصد افزایش یافته است.

  رشد 50 درصدی تعداد معاملات در آذرماه

  در آذر ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 17.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 50.2 درصدی داشته است.

  متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 50.9 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 14.9 درصد افزایش یافته است.

  جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در آذر ماه 96 است:

   

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در آذر ماه، معادل 106.4 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 24.0 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.3 و 7.1 درصد افزایش یافته است.

  رشد 16 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش در دی ماه

  در دی ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 19.0 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 13.5 درصدی داشته است.

  متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 52.4 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 16.7 درصد افزایش یافته است.

  جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در دی ماه 96 است:

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در دی ماه، معادل 111.7 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 24.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.3 و 13.1 درصد افزایش یافته است.

  ادامه افزایش قیمت در بهمن ماه

  در بهمن ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 18.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 17.7 درصدی داشته است.

  متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 55.1 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 22.3 درصد افزایش یافته است.

  جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در بهمن ماه 96 است:

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در بهمن ماه، معادل 115.4 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 24.3 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌طور یکسان 14.0 درصد افزایش یافته است.

  رشد 12 درصدی تعداد معاملات در یازده ماهه 96

  بنابر آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکونی انجام شده شهر تهران در یازده ماه سال 96 به 168.9 هزار واحد مسکونی بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش 12.8 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله  شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 48.2 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  جدول ذیل عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در یازده ماهه سال 1394-96 است:

   

   

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  رویداد ها در یک نگاه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه عصر ساختمان
  • هفته نامه عصر ساختمان
  • ماهنامه ساختمان
  • ماهنامه عصر ساختمان
  • عصرساختمان
  • عصرساختمان
  آخرین بروزرسانی ۶ روز پیش
  آرشیو