عصر اعتبار

گزارش تصویری نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان

عصر ساختمان- نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان امروز برگزار شد.

گزارش تصویری نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۷:۰۰
 • گزارش تصویری نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
 • گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
 • گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
 • گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
 • گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
 • گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
 • گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
 • گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
 • گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
 • گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
 • گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان
 • گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان

گزارش تصویری: نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان

برچسب ها
پورسعیدخلیلی
رویداد ها در یک نگاه
 • هفته نامه
 • هفته نامه
 • هفته نامه
 • هفته نامه عصر ساختمان
 • هفته نامه عصر ساختمان
 • ماهنامه ساختمان
 • ماهنامه عصر ساختمان
 • عصرساختمان
 • عصرساختمان
آخرین بروزرسانی ۳ روز پیش
آرشیو