عصر اعتبار

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران خبر داد

روند کاهشی هزینه‌های شهرداری تهران

عصر ساختمان- خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران از روند کاهشی هزینه‌های شهرداری تهران خبر داد.

روند کاهشی هزینه‌های شهرداری تهران
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۳:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، حسن رسولی در چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه براساس گزارش‌ حساب‌های درآمد و هزینه، شهرداری تهران در آذرماه امسال همانند سه ماهه اول مدیریت جدید شهرداری تهران درآمدهای بیش از هزینه‌های خود را محقق کرده، افزود: به این ترتیب هزینه‌های شهرداری در این مدت روند کاهشی داشته است.

  وی در ارائه گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران (آذرماه و 9 ماهه نخست سال 1396) در راستای اجرای مفاد ماده 79 قانون شهرداری‌ها و تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور ادامه داد: ضروری است که شهرداری تهران ضمن رعایت قانون قبل از 15 هر ماه گزارش ماه گذشته درآمد و هزینه‌های خود را ارائه کند. همچنین ضروری است که شهرداری اطلاعات مربوط به جریان نقدی فعلی و آتی حاصل از سرمایه گذاری‌ها و مشارکت‌های اقتصادی انجام شده را ارائه کند.

  خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه براساس اطلاعات ارسالی توسط معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران شهرداری در آذرماه امسال در مجموع 12 هزار و 536 میلیارد ریال درآمد حصولی داشته که هزینه‌هایش در این مدت 5984 میلیارد ریال ثبت شده است، افزود: در این مدت 6551 میلیارد ریال درآمدها بیشتر از هزینه‌ها بوده است.  در آذرماه امسال نیز همانند سه ماهه اول مدیریت جدید شهرداری تهران درآمدها بیش از هزینه‌ها محقق شده به این ترتیب هزینه‌های شهرداری تهران روند کاهشی داشته است.

  وی تاکید کرد: براساس گزارش شهرداری تهران از مجموع درآمدهای حصولی شهرداری در آذرماه 10 هزار و 524 میلیارد ریال یعنی حدود 84 درصد نقد و 2012 میلیارد ریال یعنی 16 درصد آن غیرنقد محقق شده همچنین هزینه‌های صورت گرفته در آذرماه گذشته 90 درصد به صورت نقد تامین شده است.

  نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: مطابق بررسی بودجه یک دوازدهم در آذرماه از مبلغ 14 هزار و 916 میلیارد ریال، 12 هزار و 536 میلیارد ریال درآمد کسر شده است یعنی 84 درصد درآمدها محقق شده اما طبق برنامه زمان بندی 2000 میلیارد ریال کسری عملکرد دارد. درآمدهای نقد بیش از حد انتظار محقق شده به طوری که بودجه نقد یک دوازدهم در آذرماه 9592 میلیارد ریال باید باشد اما رقم حاصله 10 هزار و 524 میلیارد ریال محقق شده همچنین در بخش غیرنقد بودجه نیز براساس یک دوازدهم آذرماه به جای 5323 میلیارد ریال 2012 میلیارد ریال یعنی 37 درصد آن محقق شده است.

  رسولی تصریح کرد: نکته مهم درعملکرد یک دوازدهم در آذرماه این است که شهرداری تهران در این ماه در بخش جمع درآمدها موفق شده 2485 میلیارد ریال درآمد کسب کند اما در این بخش 3376 میلیارد ریال عقب تر از بودجه 96 عمل کرده همچنین در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تنها موفق به جذب 3862 میلیارد ریال شده که در این بخش نیز 3196 میلیارد ریال از برنامه یک دوازدهم در آذرماه کسری عملکرد دارد. در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی عملکرد آذرماه شهرداری 6189 میلیارد ریال درآمد کسب کرده که 4192 میلیارد ریال آن بیش از برنامه مصوب بوده در حقیقت شهرداری تهران برای تامین درآمدها در دو بخش اعلام شده به سمت دریافت وام از بازار پولی و مالی اقدام کرده است.

  وی با اشاره به اینکه در بخش هزینه براساس اختیارات شهرداری سالی 167 هزار میلیارد ریال اعتبار ابلاغ شده که براساس عملکرد یک دوازدهم در آذرماه 5984 میلیارد ریال هزینه شده است افزود: روند هزینه‌ای در سه بخش هزینه‌ای، تملک سرمایه‌ای و مالی در مجموع 8931 میلیارد ریال کمتر از عملکرد پیش بینی شده برای آذر ماه بوده است.

  خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران درخصوص گزارش شهرداری برای مجموع درآمد و هزینه‌های 9 ماهه امسال نیز گفت: در 9 ماهه امسال 93 هزار و 307 میلیارد ریال درآمد در بخش‌های مختلف کسر شده که از این رقم 63 هزار و 884 میلیارد ریال آن معادل 74 درصد به صورت نقد و 23 هزار و 870 هزار میلیارد ریال معادل 26 درصد به صورت غیرنقد بوده است. همچنین در 9 ماهه امسال 47 هزار و 20 میلیارد ریال هزینه در دفاتر ثبت شده که از این رقم در چند ماهه آینده با توجه به ثبت سایر هزینه‌ها قابل افزایش است. در بخش هزینه‌ها نیز 40 هزار و 644 میلیارد ریال معادل 86 درصد از محل اعتبارات نقد و 6 هزار و 376 میلیارد ریال یعنی معادل 14 درصد به صورت غیرنقد تامین اعتبار صورت گرفته است.

  این عضو شورای اسلامی شهر تهران در بررسی عملکرد 9 دوازدهم بودجه مصوب شهرداری نیز تاکید کرد: باید درآمدها برای عملکرد 9 ماهه رقم 134 هزار و 250 میلیارد ریال می‌بود که 93 هزار و 307 میلیارد ریال آن محقق شده است. بودجه نقد 9 دوازدهم در سال جاری 69 هزار و 437 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 80 درصد محقق شده که براساس برنامه انتظار می‌رفت 86 هزار و 336 میلیارد ریال محقق شود. همچنین در بخش غیرنقد نیز به جای تحقق 47 هزار و 917 میلیارد ریال تاکنون 23 هزار و 870 میلیارد ریال آن محقق شده است.

  وی ادامه داد: در بررسی عملکرد 9 داوزدهم نیز در دو بخش درآمدها و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای نیز شهرداری تهران عقب تر از برنامه عمل کرده به طوری که در بخش درآمد 20 هزار و 212 میلیارد ریال و در بخش منابع حاصل از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 14 هزار و 143 میلیارد ریال عقب تر از برنامه عمل کرده است.

  رسولی ادامه داد: بدون تردید تامین 100 درصدی درآمدهای شهرداری تهران با توجه به عقب ماندگی در بخش‌های مختلف در سه ماهه باقی مانده از سال قدری دور از انتظار است اما نکته مثبت این است که اگر درآمدها کاهش یافته در بخش هزینه با مدیریت شاهد کاهش هزینه‌ها هستید.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  رویداد ها در یک نگاه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه عصر ساختمان
  • هفته نامه عصر ساختمان
  • ماهنامه ساختمان
  • ماهنامه عصر ساختمان
  • عصرساختمان
  آخرین بروزرسانی ۴ روز پیش
  آرشیو