مدیران خودروعصر اعتبار

نشست زمین در بلوار ۱۵ خرداد قم‎

عصر ساختمان - بخشی از زمین خیابان ۱۵ خرداد قم در اثر نشت آب از یکی از اتصالات لوله‌های اصلی منطقه نشست کرد.

نشست زمین در بلوار ۱۵ خرداد قم‎
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۳:۰۰
  • نشست زمین در بلوار 15 خرداد قم‎
  • نشست زمین در بلوار 15 خرداد قم‎
  • نشست زمین در بلوار 15 خرداد قم‎
  • نشست زمین در بلوار 15 خرداد قم‎
  • نشست زمین در بلوار 15 خرداد قم‎
  • نشست زمین در بلوار 15 خرداد قم‎
  • نشست زمین در بلوار 15 خرداد قم‎
  • نشست زمین در بلوار 15 خرداد قم‎
  • نشست زمین در بلوار 15 خرداد قم‎
  • نشست زمین در بلوار 15 خرداد قم‎

منبع:مهر

برچسب ها
پورسعیدخلیلی