عصر اعتبار

سهم اجاره بها ۳۳ درصد افزایش یافت

عصر ساختمان- براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی معاملات انجام شده طی دی‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه پنج ماه اخیر بوده است.

سهم اجاره بها ۳۳ درصد افزایش یافت
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۴:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از میزان، براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دی‌ماه سال 1396 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 19.0 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  در ماه فوق ، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‎های معاملات ملکی شهر تهران 52.4 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  حجم معاملات مسکن

  بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دی‎ماه سال 1396 حاکی ازآن است که از مجموع 19004 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 49.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‎اند.

  سهم مذکور در مقایسه با دی‎ماه سال قبل 3.4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از 15 سال افزوده شده است.

  توزیع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دیماه سال 1396 حاکی از آن اسات کاه

  از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.6 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامهرا به خود اختصاص داده است.

  همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 11.2 و 9.3 درصدی در رتبه‎های بعدی قرار گرفته‎اند. در مجموع 73.9 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ،4 ،2 ،8 ،14 ،10 ،7 ،1 ،3 و 15 بوده و 12 منطقه باقیمانده 1/26 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‎اند.

  تحولات قیمت مسکن

  در دیماه سال 1396 ،متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‎های معاملات ملکی شهر تهران 52.4 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.3 و 16.7 درصد افزایش نشان می‎دهد.

  بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5 معادل 27.3 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه 20 معادل 5.5 درصد تعلق دارد.

  در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 111.7 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 24.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.3 و 13.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  تحولات بازار معامالت مسکن شهر تهران در ده ماهه سال 1396

  در ده ماهه سال 1396 ،تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 150.5 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش 2/12 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 47.5 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.9 درصد افزایش نشان می‏دهد.

  سایر شاخص‎های آماری بازار معاملات مسکن

  توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در دی‌ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 9.9 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 25 تا 30 و 35 تا 40 میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 9.5 و 9.0 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‎اند .در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‎ای بوده است که 56.6 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی شهر تهران 52.4 میلیون ریال معامله شده‎اند.

  توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

  توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحاد مسکونی در دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر مربع معادل 15.3 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به  5ترتیب با سهم‎های 13.3 و 12.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 50.3  درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

  توزیع فراوانی تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

  در دی‌ماه سال 1396 ،توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آناست که در میان دامنه‎های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 1500 تا 2000 میلیون ریال با اختصاصسهم 6/11 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‎اند. واحدهای دارای ارزش 2000 تا 2500 و 1000 تا 1500 میلیون ریال نیز هر کدام با اختصاص 5/9 و 6/8 درصد در رتبههای بعدی قرار گرفته‌اند.در مجموع در این ماه، حدود 6/52 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 4000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

  تحولات اجاره بهای مسکن

  دردی‌ماه سال 1396 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.3 و 9.3 درصد رشد نشان می‎دهد.ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می‎شود ونیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌‎بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

  گفتنی است، سهم هزینه مسکن اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی( درمحاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی )براساس سال پایه 100=1395 )معادل 33.1 درصد است و معاملات انجام شده طی مدت فوق نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه پنج ماه اخیر بوده است.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  رویداد ها در یک نگاه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه عصر ساختمان
  • هفته نامه عصر ساختمان
  • ماهنامه ساختمان
  • ماهنامه عصر ساختمان
  • عصرساختمان
  آخرین بروزرسانی ۱ روز پیش
  آرشیو