مدیران خودروعصر اعتبار

اولین پیش بینی های سود سه شرکت گروه ساختمانی

عصر ساختمان- سرمایه گذاری مسکن شمالغرب "ثغرب"، سرمایه گذاری مسکن پردیس "ثپردیس" و عمران و توسعه فارس"ثفارس" اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۳۱/۰۶/۹۶ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کردند.

اولین پیش بینی های سود سه شرکت گروه ساختمانی
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از عصر بازار،  "ثغرب" با سرمایه ای معادل 900 میلیارد ریال سود هر سهم بودجه 96 را با 14 درصد کاهش نسبت به سال مالی 95 مبلغ 115 ریال پیش بینی کرد. به این ترتیب که  فروش شرکت به علت پیش بینی در افزایش فروش واحدهای مسکونی مسکن مهر 176  درصد بیشتر برآورد شد، بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز 293 درصد به علت افزایش هزینه های ساخت  بیشتر در نظر گرفته شده است، به علت افزایش قانونی دستمزدها، هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی 17 درصد افزایش پیش بینی شد، مالیات هم به دلیل افزایش سود 175 درصد بیشتر از قبل پیش بینی شد، برآیند این عوامل منجر به کاهش 14 درصدی سود خالص شرکت شده است.
    براساس این گزارش، "ثفارس" نیز با سرمایه 1,000 میلیارد ریال، در بودجه 96 به ازای هر سهم مبلغ 300 ریال سود پیش بینی کرد که نسبت به بودجه 95، 7 درصد بیشتر برآورد شده است. دلیل افزایش 7 درصدی سود خالص شرکت، 10 درصد افزایش فروش ناشی از افزایش قیمت و واحدهای مرغوب تر،20 درصد افزایش درآمد متفرقه و 28 درصد افزایش مالیات  به علت افزایش ناشی از واحدهای اجاره داده شده و در نهایت افزایش 7 درصدی و 18 درصدی بهای تمام شده و هزینه های عمومی،اداری می باشد.
    در پایان،  شرکت "ثپردیس" با سرمایه 600 میلیارد ریال و با 9 درصد افزایش در سود خالص شرکت نسبت به بودجه 95، سود هر سهم را 587 ریال پیش بینی کرد. لازم به ذکر است که گروه سرمایه گذاری مسکن با 85 درصد مالکیت، بیشترین درصد سهم این شرکت را دارا می باشد.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی