مدیران خودروعصر اعتبار

اجاره‌بهای شهرهای مختلف در بهار ۱۴۰۰ چقدر بود؟

عصر ساختمان- براساس آخرین داده‌های آماری در بهار ۱۴۰۰، میزان اجاره بها در کرمانشاه ۱۰.۵ درصد بیشتر و سیستان و بلوچستان ۱۵.۲ درصد کمتر از متوسط کشوری برای اجاره‌بها هزینه‌ کرده‌اند.

اجاره‌بهای شهرهای مختلف در بهار ۱۴۰۰ چقدر بود؟
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، با توجه به اینکه مسکن یکی از بخش‌های مهم در بحث شاخص قیمت مصرف‌کننده است، مرکز آمار گزارش نرخ تورم اجاره‌بهای خانوارهای شهری در سراسر کشور را منتشر کرد.

  براساس این گزارش در بهار ١4۰۰، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 226 رسید که نسبت به فصل قبل  ٧.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان کردستان با ٨.٩ درصد بیشترین و استان لرستان با ۰.6 درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

  نرخ تورم اجاره بها در بهار ١4۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٩.١ درصد است که نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩ (٢٨.٩ درصد)، ۰.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

  در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه  با ٣٩.6 درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١٣.٩ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل بهار١٤۰۰ خانوارهای استان کرمانشاه به طور متوسط ١۰.5 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان بطور متوسط ١5.٢ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

  نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١4۰۰ برابر 28.8 درصد است. که استان همدان  با ٣٨.٣ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان  با ١٣.6 درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

  همچنین در فصل بهار ١4۰۰متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با 39.8 درصد بوده است.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی