• بازسازی انبار قدیمی به آپارتمانی با تخت خواب معلق
  • بازسازی انبار قدیمی به آپارتمانی با تخت خواب معلق
  • بازسازی انبار قدیمی به آپارتمانی با تخت خواب معلق
  • بازسازی انبار قدیمی به آپارتمانی با تخت خواب معلق
  • بازسازی انبار قدیمی به آپارتمانی با تخت خواب معلق
بازسازی انبار قدیمی به آپارتمانی با تخت خواب معلقبازسازی انبار قدیمی به آپارتمانی با تخت خواب معلقبازسازی انبار قدیمی به آپارتمانی با تخت خواب معلقبازسازی انبار قدیمی به آپارتمانی با تخت خواب معلقبازسازی انبار قدیمی به آپارتمانی با تخت خواب معلق

بازسازی انبار قدیمی به آپارتمانی با تخت خواب معلق

عصر ساختمان-این آپارتمان مینیمالیستی با پلان باز در گذشته یک انبار بوده که پس از بازسازی از تخت خوابی معلق با متریال های فولاد و چوب ساخته شده است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دکوبوم، برای طراحی و بازسازی این انبار معمار پیا ماندارو از دوستش خواسته تا به او کمک کند تا یک فضای انباری در مادرید را به یک فضای زندگی با پلانی باز به همراه فضایی برای خواب تبدیل کند.

پیا توضیح می دهد ابتدا تصمیم گرفته شد تا تخت خواب با چرخ ، یک کابین ، یا به صورت باکس طراحی شود اما در تصمیمات بعدی تخت خواب از زمین جدا شد و حوزه خواب از سقف شیب دارمعلق گردید.

برای دسترسی به اتاق خواب مجموعه ای از پله های متحرک راهی آسان برای دسترسی کاربران به سکو ایجاد کرده و با چرخ های زیر پلکان امکان جابجایی برای دسترسی از قسمت های مختلف و در صورت نیاز برای رسیدن به اماکن مرتفع در تمام فضای داخلی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

در مجاورت تختخواب چند پله دیگر وجود دارد که به فضای خارج منتهی می شود، در این آپارتمان بسیار مینیمال تمامی حوزه ها در نظر گرفته شده و فضای خواب و استراحت به نحوی هوشمندانه از نشیمن و آشپزخانه کوچک تفکیک شده است .

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany