• برج پیزا معروف ترین بنای کج کهن
  • برج پیزا معروف ترین بنای کج کهن
  • برج پیزا معروف ترین بنای کج کهن
  • برج پیزا معروف ترین بنای کج کهن
  • برج پیزا معروف ترین بنای کج کهن
  • برج پیزا معروف ترین بنای کج کهن
برج پیزا معروف ترین بنای کج کهنبرج پیزا معروف ترین بنای کج کهنبرج پیزا معروف ترین بنای کج کهنبرج پیزا معروف ترین بنای کج کهنبرج پیزا معروف ترین بنای کج کهنبرج پیزا معروف ترین بنای کج کهن

برج پیزا معروف ترین بنای کج کهن

عصر ساختمان - برج پیزا واقع شده در شهر پیزا در ایتالیا، با وجودی که تنها برج کج جهان نیست، ولی از مشهورترین آنها در کل جهان محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، این برج با56٫70 متر ارتفاع و 14500 تن جرم در توسکانی ایتالیا واقع شده‌است. آغاز ساخت این برج در دوره رنسانس در 9 آگوست 1173 به انجام رسید. گفته می‌شود در آن دوره، ثروتمندان ایتالیا و طبقه اشراف برای رقابت با یکدیگر مشهورترین هنرمندان و معماران را مأمور ساختن شاهکارهای معماری می‌کردند.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany