• اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه
 • اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه
 • اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه
 • اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه
 • اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه
 • اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه
 • اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه
 • اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه
 • اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه
 • اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه
 • اپرای گارنیه شکوه هنر قرن 16 فرانسه
 • اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه
اپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسهاپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسهاپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسهاپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسهاپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسهاپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسهاپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسهاپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسهاپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسهاپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسهاپرای گارنیه شکوه هنر قرن 16 فرانسهاپرای گارنیر شکوه هنر قرن 16 فرانسه

اپرای گارنیه شکوه هنر قرن ۱۶ فرانسه

عصر ساختمان - سالن اپرای گارنیه در سال ۱۶۶۹ میلادی توسط لوییس پانزدهم تاسیس شد. ساختمان بزرگ، ارکستر عظیم و اجراهای بی‌نظیر و باشکوه سالانه چیزی بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو هزینه در بر دارند که برای حفظ این سالن ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، سالن اپرای گارنیه در سال 1669 میلادی توسط لوییس پانزدهم تاسیس شد. ساختمان بزرگ، ارکستر عظیم و اجراهای بی‌نظیر و باشکوه سالانه چیزی بالغ بر 200 میلیون یورو هزینه در بر دارند که برای حفظ این سالن ضروری است. با این تفاسیر، بازدید از این سالن تجربه‌ی فراموش نشدنی برای بازدیدکنندگان خواهد بود.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany