• خلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میرا
  • خلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میرا
  • خلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میرا
  • خلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میرا
  • خلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میرا
  • خلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میرا
خلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میراخلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میراخلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میراخلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میراخلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میراخلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میرا

خلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میرا

عصر ساختمان - یرج میرا ساختمانی ۴۰ طبقه با آپارتمان های لوکس است که مشرف به منظره رویایی خلیج سان فرانسیسکو در حال ساخت است. این برج طراحی متمایزی دارد و در اولین نگاه پنجره های بزرگ و مارپیچ رو به خلیج که هر بیننده ای را محسور خود می کند دیده می شود. میرا ترکیبی از ۳۹۲ آپارتمان یک، دو، و سه خوابه و پنت هاوس های جذاب است.

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، این برج امکاناتی شامل 340 پارکینگ خودرو مجهز به  ایستگاه شارژ الکتریکی، پارکینگ 150 دوچرخه، باشگاه تناسب اندام، اناق کنفرانس، فروشگاه های مختلف، رستوران و... است.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany