• آسمانخراش قطب شمال نیویورک، بلند ترین ساختمان جهان
  • آسمانخراش قطب شمال نیویورک، بلند ترین ساختمان جهان
  • آسمانخراش قطب شمال نیویورک، بلند ترین ساختمان جهان
آسمانخراش قطب شمال نیویورک، بلند ترین ساختمان جهانآسمانخراش قطب شمال نیویورک، بلند ترین ساختمان جهانآسمانخراش قطب شمال نیویورک، بلند ترین ساختمان جهان

آسمانخراش قطب شمال نیویورک، بلند ترین ساختمان جهان

عصر ساختمان - آسمانخراش قطب شمال نیویورک بلند ترین ساختمان جهان در "برج پارک مرکزی" نیویورک با ارتفاع کل ۱،۵۵۰ فوت (۴۷۲ متر)، ساخته خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، طرح بلندترین ساختمان مسکونی در جهان منتشر شد. آسمانخراش قطب شمال نیویورک با ارتفاع کل 1،550 فوت (472 متر)، در حاشیه پارک مرکزی نیو یورک توسط شرکت Extell ساخته خواهد شد.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany