• گفت و گوی ویدئویی با مدیر فروش تولیدی صنعتی پلاستر در نمایشگاه میدکس
گفت و گوی ویدئویی با مدیر فروش تولیدی صنعتی پلاستر در نمایشگاه میدکس
هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس(۳۹)

گفت و گوی ویدئویی با مدیر فروش تولیدی صنعتی پلاستر در نمایشگاه میدکس

عصر ساختمان- پاک سرشت مدیر فروش تولیدی صنعتی پلاستر در خصوص محصولات این شرکت به «عصر ساختمان» گفت: تولیداتی پلاستر قابل رقابت با برندهای روز دنیا می باشد

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany