• گزارش ویدئویی از محصولات گروه آشنا آرشه سازه در هشتمین نمایشگاه میدکس
گزارش ویدئویی از محصولات گروه آشنا آرشه سازه در هشتمین نمایشگاه میدکس
هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس(۳۸)

گزارش ویدئویی از محصولات گروه آشنا آرشه سازه در هشتمین نمایشگاه میدکس

عصر ساختمان- حسین مغیثی مدیریت گروه آشنا آرشه سازه از محصولات و فن آوری های جدیدی که به بازار عرضه کرده اند می گوید.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany