• گفت و گوی ویدئویی با مدیرعامل شرکت تیمبرلند در حاشیه نمایشگاه میدکس
گفت و گوی ویدئویی با مدیرعامل شرکت تیمبرلند در حاشیه نمایشگاه میدکس
هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس(۳۴)

گفت و گوی ویدئویی با مدیرعامل شرکت تیمبرلند در حاشیه نمایشگاه میدکس

عصر ساختمان- مدیرعامل شرکت تیمبرلند در خصوص حضور این شرکت در نمایشگاه میدکس و معرفی محصولات خود در حوزه دکوراتیو با "عصر ساختمان" به گفت و گو نشست.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany