• گفت و گوی ویدئویی با نماینده شرکت Mappy ایتالیا در حاشیه نمایشگاه میدکس
گفت و گوی ویدئویی با نماینده شرکت Mappy ایتالیا در حاشیه نمایشگاه میدکس
هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس(۳۳)

گفت و گوی ویدئویی با نماینده شرکت Mappy ایتالیا در حاشیه نمایشگاه میدکس

عصر ساختمان-نماینده شرکت Mappy ایتالیا در خصوص حضور این شرکت در نمایشگاه میدکس با "عصر ساختمان" به گفت و گو نشست.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany