• گفت و گوی ویدئویی با مدیرعامل یزد گنبد، تولید کننده محصولات سرامیکی
گفت و گوی ویدئویی با مدیرعامل یزد گنبد، تولید کننده محصولات سرامیکی
هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس(۲۷)

گفت و گوی ویدئویی با مدیرعامل یزد گنبد، تولید کننده محصولات سرامیکی

عصر ساختمان- خلیلی ؛ مدیرعامل یزد گنبد گفت: پروژه های بزرگی در سطح کشور از محصولات سرامیک پرسلان یزد گنبد بهره می برند.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany