• گزارش ویدئویی از دومین روز نمایشگاه میدکس تهران
گزارش ویدئویی از دومین روز نمایشگاه میدکس تهران
هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس(۲۴)

گزارش ویدئویی از دومین روز نمایشگاه میدکس تهران

عصر ساختمان- برای اطلاع از آخرین اطلاعات و دستاوردهای شرکت های حاضر در هشتمین نمایشگاه میدکس با پایگاه خبری «عصرساختمان» و صفحه اینستاگرام ساختمان فردا همراه باشید.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany